Siirry Oma Inergiaan

Inergia kehittää sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon asiakaspalvelua

Inergia Oy ja inPulse Works Oy ovat tehneet sopimuksen asiakastiedon hallinta- ja laskutusjärjestelmän toimittamisesta Inergialle sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon liiketoiminnan tarpeisiin. Nykyaikaisen energialiiketoiminnan prosesseihin perustuvan inWorks -järjestelmän avulla Inergia yhdenmukaistaa ja kehittää asiakaspalveluaan ja toimintojaan. Käyttöönotettava it-ratkaisu tukee yhtiön eri tuotealueiden toimintojen yhdistämistä huomioiden samalla lainsäädännön ja markkinoiden vaatimukset sekä tulevat muutokset.

Vahvasti muuttuneet energiamarkkinat ovat luoneet luonnollisen tarpeen kehittää yrityksen energialiiketoiminnan toimintamalleja ja nyt myös kaukolämmön ja vesihuollon toimintoja uudistetaan asiakaslähtöisemmiksi. Yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuuden kasvua haetaan operatiivista toimintaa tukevalla järjestelmäkokonaisuudella. Inergian asiakkaat havaitsevat käyttöönotettavan ratkaisun aivan uusina, helppokäyttöisinä sähköisinä palveluina juuri heille. Sähköiset online-palvelut parantavat asiakaskokemusta, sillä asiakkaat voivat hoitaa ja seurata omia sopimus-, laskutus- ja kulutustietojaan. Tämän lisäksi hankkeessa käyttöönotetaan energian- ja vedenjakelun katkoista tiedottava keskeytystiedotuksen ratkaisu.

– Meillä on tarve kehittää nyt ja tulevaisuudessa asiakaspalveluamme ja sen tietojärjestelmiä. Kartoitimme markkinoiden järjestelmätarjonnan ja inWorks nykyaikaisena järjestelmänä nousi esille käytettävyyden, toiminnallisuuksien ja jatkokehitysmahdollisuuksien osalta. Selvitysryhmämme teki yhteenvedon ja totesi, että tämä ratkaisukokonaisuus on lyhyellä ja pidemmällä tarkasteluvälillä meille paras. Prosessipohjaisen it-ratkaisun avulla yhtiömme asiakaspalvelun operatiivinen toiminta, seuranta ja johtaminen nousevat uudelle tasolle helpottaen liiketoiminnan kehittämistä. Päätöksentekoa tuki aiemmat hyvät kokemukseni inPulse Worksista toimittajana kuin myös tietojärjestelmän käyttöönotosta ja sen tuomista hyödyistä, kertoo Inergian toimitusjohtaja Timo Jokinen.

– Tuotetoimitus Inergialle on tärkeä, koska samalla voimme osoittaa integroidun järjestelmän edut, jossa inWorks-ratkaisua hyödynnetään samanaikaisesti sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon liiketoiminnoissa, raamittaa inPulse Worksin toimitusjohtaja Jari Parkkisenniemi.

Inergia Oy on energiakonserni, joka tuottaa sähkön siirtopalveluja Inarin ja Utsjoen sähkönkäyttäjille sekä sähkön tuonnille Venäjältä Pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Inergialla on kaukolämpöverkot Ivalossa, Inarin kirkonkylällä ja Saariselällä, joissa lämmön tuotanto perustuu valtaosin biopohjaisiin polttoaineisiin. Inergian vesi- ja jätevesiverkosto kattaa Inarin ja Utsjoen kuntien lisäksi Kakslauttasen alueen Sodankylässä. Omaa vesivoimaa Inergia tuottaa Kirakkakönkään vesivoimalaitoksessa. Inergian asiakaspalvelutiimi Ivalon ja Utsjoen toimipisteissä hoitaa myös merkittävän sähkönmyyjän Energiapolar Oy:n paikallisen asiakaspalvelun. Energiatalossa Ivalossa toimii myös Inergian osakkuusyhtiö Ellappi Oy.

inPulse Works Oy on 2010 perustettu, vakaasti kasvanut ohjelmistoyritys, joka työllistää yli 50 ammattilaista. Tuote- ja palvelutarjonta kattaa liiketoimintaprosessien ja sähköisten asiointipalveluiden automatisoinnin sekä liiketoiminnan raportoinnin ja seurannan it-ratkaisut. Yhtiöllä on toimipisteet Jyväskylässä, Kuopiossa ja Seinäjoella. Asiakkaita ovat mm. Jyväskylän Energia, Vantaan Energia, Pohjois-Karjalan Sähkö, Hyvinkään Lämpövoima, Tammisaaren Energia ja Atria.

Lisätietoja

Inergia Oy

Toimitusjohtaja
Timo Jokinen
050 589 8854, timo.jokinen@inergia.fi, www.inergia.fi

inPulse Works Oy

Toimitusjohtaja
Jari Parkkisenniemi
050 355 5087, jari.parkkisenniemi@inpulse.fi

Myyntijohtaja
Jari Kokkonen
0400 542 842, jari.kokkonen@inpulse.fi, www.inpulse.fi

Inergia