Siirry Oma Inergiaan

Liittyminen

Sähköntoimitus niin yksityiseen omakotitaloon, rivi- tai kerrostaloon kuin yrityksen liiketiloihinkin vaatii voimassaolevat sopimukset. Asiakkaalla tulee olla jokaista kulutuspaikkaa koskeva voimassa oleva:

verkkosopimus
myyntisopimus

Onko sinulle kysymyksiä liittyen sopimusasioihin? Kysy niistä asiakaspalvelunumerostamme 016 663 200.


Sähköverkkoon liittyminen

Sähköliittymissä noudatamme voimassa olevaa sähkömarkkinalakia ja sopimusehtoina käytämme Energiateollisuus ry:n voimassa olevia liittymisehtoja.

Liittymän suunnittelu ja rakentaminen kevään ja kesän aikaan voi työtilanteesta ja liittymäpaikasta riippuen kestää noin 8-12 viikkoa. Liittymän rakentaminen voi edellyttää uuden muuntamon rakentamista tai neuvottelua johtoreitistä alueen maanomistajien kanssa. Tästä johtuen liittymän tarvitsijan kannattaa olla yhteydessä Tunturiverkko Oy:n suunnittelijaan hyvissä ajoin.

Suunnittelija tarvitsee suunnittelun pohjaksi kiinteistön tarvittavan tehon ja asemakaavakartan. Liittymissopimuksessa määritellään myös liittämiskohta. Pääsääntöisesti liitämiskohta sijaitsee tontin rajalla. Liittymisjohdolla tarkoitetaan yhtä liittyjää varten rakennettavaa lyhyttä sähköjohtoa, jolla liittyjä liitetään jakeluverkkoon. Pääkeskuksen ja liittymisjohdon rakentaminen kuuluu aina liittyjälle. Liittymisjohto jää liittyjän omistukseen ja kunnossapidettäväksi. Katso kuvaohjeet liittymiselle täältä.

Liittymismaksut eivät sisällä mittarointimaksuja eikä liittymiskaapelia. Verkonhaltija toimittaa kaikkiin sähkönkäyttöpaikkoihin kaukoluettavan energiamittarin, josta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset maksut.

Pääsulakkeen ollessa suurempi kuin 63 A käytetään epäsuoraa mittausta. Virtamuuntajien tarkkuusluokan tulee olla 0,2S. Virtamuuntajat tulee asentaa myös siten, että arvokilvet ovat luettavissa laitteiston ollessa käytössä. Virtamuuntajia kytkettäessä on huomioitava oikea tehon suunta. Mittauksessa tarvittavat virta- ja jännitemuuntajat hankkii aina liittyjä. Lisätietoja saa verkonhaltijalta.

Virtamuuntajien mitoutusohje

Mittauskeskus on sijoitettavaan ulos tai erilliseen tilaan, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy. Verkonhaltija määrittelee liittymisjohdon tekniset vaatimukset. Mikäli rakentaja tarvitsee rakentamisen ajaksi työmaasähkökeskuksen, niin keskuksen voi tilata Ellappi Oy:ltä.

Käyttöönottotarkistus

Sähköasennuksia saa tehdä vain Tukesin hyväksymät urakoitsijat. Hyväksytyt urakoitsijat voit tarkastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sivustolta osoitteesta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

Sähköturvallisuuslain mukaan sähköyhtiöt eivät ole enää velvollisia tarkastamaan kiinteistöjen sähköasennuksia. Vastuu asennusten turvallisuudesta on siirretty sähkötöiden tekijöille, eli sähköurakoitsijalle. Sähköurakoitsijan on tehtävä kaikille asentamilleen laitteistoille käyttöönottotarkastus ja annettava laitteiston haltijalle tarkastuspöytäkirja. Viime kädessä vastuu laitteiston turvallisuudesta on haltijalla.

Paritaloja isommille kohteille on lisäksi tehtävä varmennustarkastus, jonka tekee valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu tarkastuslaitos. Asiakas tai urakoitsija toimittaa Tunturiverkko Oy:lle sähköurakoitsijan allekirjoittaman yleistietolomakkeen. Yleistietolomakkeella sähköurakoitsija vakuuttaa, että asiakkaan laitteet voidaan kytkeä turvallisesti sähköverkkoon.

Yleistietolomake

Liittymän toimitusaika

Yleistietolomake toimitetaan Tunturiverkko Oy:lle 2 viikkoa ennen toivottua kytkentäpäivää. Myöhemmin tulevien kytkentäpyyntöjen osalta varaamme itsellemme 2 viikon toimitusajan, riippuen työtilanteestamme.

Mikäli kohde ei ole sovittuna/toivottuna kytkentäpäivänä jakeluverkkohaltijan ohjeiden mukaisessa liittämiskunnossa, veloitetaan aiheutuneet työ- ja matkakustannukset palveluhinnastomme mukaisesti. Kun tilattu liittymä on toimitettu ja asiakkaalla on mahdollisuus ottaa liittymä käyttöön alamme perimään liittymästä siirtohinnaston mukaisen perusmaksun. Viimeistään toimituksesta seuraava kuukausi.

Kiinteistön myynnin tai luovutuksen yhteydessä liittymä ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti, vaan siitä tulee olla maininta kauppakirjassa. Liittymän siirtoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä joko konttorillemme tai palveluneuvojallemme. Siirrosta tehdään aina kirjallinen sopimus ja samassa yhteydessä tehdään myös sähköntoimitussopimus.

Sähköliittymän siirto

Liittymän siirtoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä joko toimistollamme tai palveluneuvojallemme numerossa 016 663 200. Siirrosta tehdään aina kirjallinen sopimus ja samassa yhteydessä tehdään myös sähköntoimitussopimus.

Tutustu ehtoihin:

Liittymisehdot
Verkkopalveluehdot
Sähkönmyyntiehdot

LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1 7 2016

Yleistietolomake: Mikrotuotanto, alle 50 kVa tuotantolaitteiston

Seuraa sähkönkulutusta Kuukkeli-palvelusta.

Klikkaa Kuukkeli-raportointipalveluun ja katso käyttöohjeet tästä.